Regulamin sklepu internetowego zrobilamsobie.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Podmiotem odpowiedzialnym, prowadzącym serwis www.zrobilamsobie.pl jest firma Plotkadesign Joanna Pawłowska ul. Halibutowa 29, 85-435 Bydgoszcz, NIP: 9532590679, REGON 341298633, Numer konta:  73 1140 2004 0000 3802 8419 1100

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresami e-mail pawlowskajoanna86@gmail.com, kontakt@zrobilamsobie.pl oraz przez formularz kontaktowy. Skontaktujesz się z nami również za pośrednictwem instagram.com/plotkadesign, facebook.com/plotkadesign (w tym Messanger). Dane adresowe sklepu są równoznaczne z danymi firmy podanymi w Punkcie 1.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

§ 2 Definicje

1. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

2. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),

4. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

5. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

6. Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

7. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.zrobilamsobie.pl ., w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zapytania do eksperta, itp.

8. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

9. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

10. Stały klient – Użytkownik, któremu administrator przyznał status Stałego klienta, a który spełnia następujące kryteria: Dokonał rejestracji w serwisie www.zrobilamsobie.pl, dokonał co najmniej 2-krotnie zakupów w sklepie www.zrobilamsobie.pl.

11. Usługa – usługi świadczone przez Zrobilamsobie.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,

12. Użytkownik, Klient– osoba korzystająca ze Sklepu,

13. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 3 Informacje ogólne

1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Do korzystania z zakupionych produktów elektronicznych, niezbędny jest program do odtwarzania plików PDF np. Adobe.

2. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.zrobilamsobie.pl . Usługi te świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy. Usługi te świadczy również PayPro SA (dla płatności Przelewy24) ul. Pastelowa 8, 60-198 PoznańNIP: 779-236-98-87 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Sprzedawca ma możliwość zmiany cen produktów oraz ustawiania ręcznie cen promocyjnych. Na karcie Produktu znajduje się informacja o cenie produktu, natomiast obok informacji o obniżonej cenie widnieje również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

6. W Sklepie nie są stosowane indywidualne ustawienia ceny. Cena jest jednakowa dla wszystkich konsumentów.

§ 4 Zakładanie konta w sklepie (rejestracja)

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.zrobilamsobie.pl . (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.zrobilamsobie.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze firmą prowadzącą serwis umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym www.zrobilamsobie.pl.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.zrobilamsobie.pl., jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.zrobilamsobie.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.zrobilamsobie.pl. każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. Logowanie do Sklepu Internetowego www.zrobilamsobie.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”).

5. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

6. Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.

7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby firmy.

§ 5 Zakup

1 Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,

b. sposobu płatności

c. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

d. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.

2. Plotkadesign Joanna Pawłowska umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

a. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej (Numer konta: 73 1140 2004 0000 3802 8419 1100

b. płatność on-line (szybki przelew) za pośrednictwem Przelewy 24.

f. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

g. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

4. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

5. W przypadku kursów on-line i produktów elektronicznych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

§ 6 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

- płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po anulowaniu zamówienia Klient również otrzyma stosowną informację mailową o tym fakcie.

4. Produkt elektroniczny wysyłany jest do Klienta natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej kwoty w formie linku do pobrania. Jeśli Klient ma trudności z pobraniem produktu, nie otrzymał stosownego maila, uprzejmie prosimy o przejrzenie folderu SPAM lub użycie wyszukiwarki na poczcie elektronicznej wpisując frazę „twój produkt wirtualny jest dostępny do pobrania”. W przypadku dalszego braku, Klinet proszony jest o e-maila na kontakt@plotkapufy.pl, pawlowskajoanna86@gmail.com lub przez Formularz Kontaktowy.

§ 6 Prawo własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, powielanie, udostępnianie ich osobom trzecim stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Produkty w formacie pdf zabezpieczone są znakiem wodnym.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Jeżeli podczas dokonywania zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową (poprzez zaznaczenie akceptacji Regulaminu na etapie składania zamówienia) przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Klient traci prawo do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Oznacza to, że e-booki skutecznie zakupione i dostarczone nie podlegają zwrotowi. Po zakupie i akceptacji Regulaminy Klient wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy. 
Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta)

3. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w stosunku do przedsiębiorców, zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zapłaci kwotę niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób, w jaki dokonał zapłaty. W takiej sytuacji umowa uważana jest za niezawartą.

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3. Jeżeli dostarczane Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument ma prawo żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową, co Sprzedawca uczyni niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4. W przypadku braku możliwości doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową Sprzedawca ma prawo odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową, co skutkuje zwrotem kosztu Konsumentowi.

5. Zgłoszenia reklamacyjnego Konsument dokonuje mailowo, zgłoszenie musi zawierać dane niezbędne do identyfikacji Konsumenta i zamówienia.

§ 9 Awarie

1. Plotkadesign Joanna Pawłowska zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

§ 10 Dane osobowe

1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Plotkadesign Joanna Pawłowska przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym www.zrobilamsobie.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Plotkadesign Joanna Pawłowska danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.zrobilamsobie.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Plotkadesign Joanna Pawłowska usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Plotkadesign Joanna Pawłowska będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Plotkadesign Joanna Pawłowska uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Plotkadesign Joanna Pawłowska informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Plotkadesign Joanna Pawłowska danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Plotkadesign Joanna Pawłowska wiadomości w formie tzw. newsletterów.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Plotkadesign Joanna Pawłowska będącą administratorem tychże danych.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Plotkadesign Joanna Pawłowska.

§ 11 Prawo Właściwe

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Plotkadesign Joanna Pawłowska, której przedmiotem są usługi świadczone przez Plotkadesign Joanna Pawłowska na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Plotkadesign Joanna Pawłowska strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 12 Opinie

1. Sprzedawca udostępnia możliwość zamieszczania Opinii na karcie produktów. Prawo do umieszczenia opinii jest możliwe w każdym czasie i dla każdego Użytkownika, w szczególności dla Konsumentów po zawarciu Umowy.

2. Kupujący zobowiązuje się do umieszczenia Opinii w sposób rzetelny i prawdziwy. Umieszczanie opinii dotyczących produktów, których Konsument nie nabył nie jest dozwolone.

3. Opinie są publikowane w sposób automatyczny, wyświetlane są opinie negatywne i pozytywne, opinie nie podlegają moderacji i zmianom.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin obowiązuje od 17.11.2023 r.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Plotkadesign Joanna Pawłowska z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.