Polityka Cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z internetem i wchodzi na stronę internetową zrobilamsobie.pl. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika.

Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

- zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,

- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,

- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony,

- pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,

Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez zrobilamsobie.pl Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Sklep zrobilamsobie.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Blokowanie cookies:

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie zrobilamsobie.pl

Polityka prywatności sklepu ZrobilamSobie.pl

Dane osobowe, zbierane w sklepie www.zrobilamsobie.pl przetwarzane są przez Joannę Pawłowską prowadzącą działalność gospodarczą: Plotkadesign Joanna Pawłowska, Halibutowa 29, 85-435 Bydgoszcz, NIP: 9532590679, REGON 341298633, który jest administratorem tychże danych, zwany dalej "Administratorem".

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji zakupów w sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania.

c) profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji i zachowań w internecie. Dane dla celów profilowania, zbierane będą w sposób zautomatyzowany.

 1. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 1. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania od www.zrobilamsobie.pl informacji w postaci tzw. Newsletterów, osoba przekazująca dane wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez osobę przekazującą dane adres e-mail. Podanie danych osobowych przez osobę przekazującą dane oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez www.zrobilamsobie.pl wiadomości w formie tzw. Newsletterów.
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji i zachowań w internecie.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba przekazująca dane osobowe podczas rejestracji w serwisie www.zrobilamsobie.pl ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania ich. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia treści swoich danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować powyższe uprawnienia osoba zarejestrowana może przesłać wiadomość z żądaniem dotyczącym danych na kontakt@zrobilamsobie.pl, w temacie wpisując „Żądanie dotyczące moich danych osobowych”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.zrobilamsobie.pl,przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.